Modern Home Icon
Back Button Icon

Kreativt skapande baserad på Mindfulness med fokus på tacksamhet självmedkänslaTillämpad mindfulness: Kreativt skapande baserad på Mindfulness med fokus på tacksamhet och självmedkänsla

8-veckors programm

Välkommen till ett unikt program som kombinerar mindfulness med kreativa processer för att främja både personlig och kreativ utveckling. Här lär du dig att vara medkännande och tacksam, vilket skapar en positiv inriktning och ökar kreativiteten. Vi använder kreativa övningar för att utforska inre tankar och känslor, vilket leder till en djupare självinsikt och ökad kreativitet. Vi lär oss också att observera våra tankar och känslor utan att döma dem, och att ha tålamod och släppa taget om det som inte längre tjänar oss. Genom att kultivera dessa färdigheter och bygga tillit till oss själva och processen, kan vi uppnå personlig tillväxt och kreativ frihet. Låt oss tillsammans utforska våra kreativa gränser och upptäcka vår fulla potential!

Programmet erbjuder en mängd olika mindfulness-tekniker som är utformade för att uppmuntra personlig och kreativ utveckling. Här är några av dem:


 • Sittande meditation: Denna grundläggande teknik lär deltagarna att fokusera och observera sina tankar och känslor utan att döma, vilket utvecklar större självmedvetenhet.
 • Walking meditation: Erbjuder ett dynamiskt sätt att träna mindfulness på resande fot, perfekt för dem som föredrar en mindre stillasittande träning.
 • Medvetna andningsövningar: Genom koncentration på andningen hjälper denna teknik att förankra sinnet i nuet, vilket är ett nyckelverktyg för stresshantering.
 • Body Scan: Låter deltagarna utveckla djup medvetenhet om kroppsliga förnimmelser och släppa spänningar.
 • Mindfulness i dagliga aktiviteter: Betonar vikten av att integrera mindfulness i alla dagliga aktiviteter för att uppmuntra konstant närvaro och medvetenhet.
 • Compassion and Loving Kindness Practices (Metta): Dessa guidade meditationer stärker empati och känslomässig kontakt med sig själv och andra.
 • Journalföring (reflektivt skrivande): Att uppmuntra deltagarna att föra en kreativ journal över sina mindfulnessupplevelser underlättar reflektion och självkännedom.
 • Meditativt skapande: Kombinerar mindfulness med kreativa aktiviteter, vilket gör att deltagarna kan uppleva den kreativa processen med medveten närvaro, vilket är fördelaktigt för självutforskning och för att övervinna kreativa block.

Följande tekniker utforskas i programmet:


 • Kreativ journaling
 • Akvarellmålning
 • Doodling
 • Collage

För att skapa en mysig och trygg stämning, håller vi grupperna små med max fyra deltagare. Detta betyder mer uppmärksamhet på varje person och skapar en stöttande atmosfär, där varje deltagare kan utforska sina kreativa idéer, tankar och känslor.

Inställd 2023 på grund av sjukdom

Kontakt

blog line icon
E-Mail Line Icon

©Infinito-Mindfulness 2023. All rights reserved.